Actuele geluidniveau:
Meteocondities:
AcouTronics B.V. | Akoestiek en Trillingen
Akoestiek & Trillingen
Everdenberg 37
4902 TT Oosterhout
Nederland

T. +31 (0)162.424421
F. +31 (0)162.425652
E.

Customer support login | ?

AcouTronics biedt een uitgebreid cursusprogramma op het gebied van geluid- en trillingsmetingen. De cursussen worden gegeven door deskundige cursusleiders met ruime praktijk ervaring en vinden plaats in onze eigen cursus ruimte te Oosterhout. Op verzoek kunnen de cursussen ook op locatie worden gegeven.

Naast ons vaste cursusprogramma is het mogelijk cursussen en trainingen op maat te laten verzorgen.

Basiscursus geluidsmetingen

Deze ééndaagse cursus is bedoeld voor eenieder die voor het eerst een geluidsmeter gaat gebruiken of de basiskennis nog eens opgefrist wil zien. Het accent ligt op een goede begripsvorming van het gedrag van geluid zodat de cursist na het volgen van deze cursus in staat is te beslissen hoe een meting het best kan worden uitgevoerd. Ook is er aandacht voor het maken van een volwaardig meetrapport.

Geluid op de arbeidsplaats

Introductiecursus van één dag voor diegenen die geluid op de werkplek moeten gaan meten. De cursus bevat een deel basistheorie van geluidsmetingen en daarnaast ruime aandacht voor de betekenis van de nieuwe norm nen-en-iso 9612. Vanzelfsprekend vormt het werken met een geluidsmeter en een dosismeter een belangrijk onderdeel. Ook het rekenen met meetresultaten teneinde tot een dagdosis te komen krijgt ruim aandacht.

Geluid meten volgens de “handleiding meten en rekenen industrielawaai”

Eéndaagse cursus voor iedereen die de geluidsaspecten van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (opvolger van ILHR 13-01) beter wil doorgronden. Het verschil tussen geluidsdruk en geluidsvermogen wordt duidelijk gemaakt en begrippen zoals imissie relevante bronsterkte krijgen tijdens deze cursus betekenis.

Basiscursus trillingsmetingen

Basiscursus van één dag voor iedereen die met trillingsmetingen te maken krijgt. De cursus is ook een waardevolle herhaling voor allen die de begrippen versnelling, snelheid en verplaatsing nog eens duidelijk op een rij willen zetten. Er is ruimschoots aandacht voor het juiste gebruik en een correcte keus van trillingsopnemers en voorversterkers terwijl ook uw eigen vragen over trillingsmetingen voldoende aan bod zullen komen.

Gebouwtrillingen volgens de SBR-richtlijnen

Eéndaagse cursus voor degenen die zich bezig houden of moeten gaan houden met het meten van trillingen in gebouwen in het kader van de Richtlijnen van de Stichting Bouwresearch (SBR). Theorie, praktijk en interpretatie van meetresultaten in relatie tot SBR-A (schade aan gebouwen), SBR-B (hinder voor personen in gebouwen) en SBR-C (storing aan apparatuur) komen ruimschoots aan bod. Er is tijdens de cursus ook aandacht voor het gebruik van nieuwe eenvoudige meetsystemen voor deze toepassingen.

cursus ruimte